Zajęcia
21.05.2018
Zajęcia językowe

Język angielski każdego dnia – dziecko posiada naturalną zdolność do uczenia się języków obcych, dlatego szkoda byłoby nie wykorzystać tej wiedzy. Eksperci w tej kwestii są zgodni i twierdzą, że im wcześniej zaczniemy oswajać dziecko z językiem obcym, tym szybciej zacznie się w nim swobodnie komunikować. Dzieci w wieku przedszkolnym, wciąż szlifują język polski, ich aparat mowy jest elastyczny, przez to lepiej sobie radzą z przyswajaniem obcych dźwięków i melodii. Ponadto nauka kolejnych języków wpływa pozytywnie na świadomość zarówno językową jak i kulturową oraz na rozwój obu półkul mózgowych.

Zajęcia w Kreatywnych Dzieciach odbywają się w oparciu o metodę TPR – Total Physical Response – reagowania całym ciałem oraz przez immersję językową (metoda nauki najbardziej zbliżona do naturalnego procesu zdobywania kompetencji językowych przez dzieci).