Zajęcia
21.05.2018
TUS (Trening umiejętności społecznych)

Podanie ręki na przywitanie, niby prosta sprawa. Aby na pewno? Zajęcia, które z pewnością pomogą dziecku odnaleźć się w grupie społecznej, będą uczyły okazywania emocji, nazywania ich, pomogą w rozróżnieniu uczuć, wyrażania gniewu, mówienia komplementów. Ponadto Dzieci poznają swoje progi akceptacji różnych zachowań, nabędą umiejętności słuchania, dyskutowania, reagowania na krytykę czy inicjowania rozmowy.

Zajęcia prowadzone są w grupie. Dzieci pod przewodnictwem nauczyciela wykonują ćwiczenia, a informację zwrotną uzyskują zarówno od prowadzącego, jak i od rówieśników.