Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Dzieci, z siedzibą w Warszawie (01-925), przy ul. Maszewskiej 20/U2, reprezentowane przez Właściciela, Panią Annę Iwaniuk. Z Administratorem może się Pan/Pani skontaktować listownie lub mailowo pod adresem: biuro@kreatywnedzieci.waw.pl.

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu:

• niezbędnym do realizacji umowy, w związku z pobytem Pana/Pani dziecka w placówce Kreatywne Dzieci, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• niezbędnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem (ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą) w przypadku podania przez Pana/Panią informacji o stanie zdrowia dziecka lub informacji o dodatkowych wymaganiach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit c RODO.
• niezbędnym do skontaktowania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w przypadku wyrażenia zgody) w celu przesyłania informacji związanych z realizacją umowy, w związku z pobytem Pana/Pani dziecka w Przedszkolu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
• niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane za pomocą formularza www pytanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO
• związanym z publikacją wizerunku Pana/Pani dziecka (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
• związanym z rejestracją wizerunku przez system monitoringu wizyjnego (na podstawie wyrażonej zgody), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, lub w przypadku, gdy wdrożenie systemu monitoringu stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, mający za zadanie:
 zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych, pracowników, rodziców oraz innych osób przebywających na terenie Przedszkola,
 ograniczenie zachowań niepożądanych,
 wyjaśnienie sytuacji konfliktowych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z Przedszkolem na podstawie umów powierzenia, świadczące dla Przedszkola usługi:

• kadrowo-księgowe,
• hostingowe,
• edukacyjne,
• związane z obsługą strony www

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

• w ramach podpisanej umowy na pobyt dziecka w placówce, przez okres 6 lat, licząc od dnia wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 86 Ordynacji Podatkowej.
• do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na publikację wizerunku Pana/Pani dziecka,
• do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane za pomocą formularza www pytanie,
• trzy tygodnie, w przypadku rejestracji przez system monitoringu wizyjnego.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka, prawo ich sprostowania (z wyłączeniem monitoringu), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy na pobyt Pana/Pani dziecka w Przedszkolu.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Niepubliczne Przedszkola Kreatywne Dzieci korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej Przedszkola pozwalają na mierzenie interakcji użytkowników na stronie.
Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji, oraz zainteresowań osób odwiedzających.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Przedszkola:

• mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
• ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji i innych ustawień na stronie Przedszkola.
• weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.
• optymalizacja i zwiększenie wydajności.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie internetowej Przedszkola mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

• sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
• stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

przeglądarka Internet Explorer.
przeglądarka Mozilla Firefox.
przeglądarka Chrome.
przeglądarka Safari.

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

Bez plików cookies niektóre funkcje serwisu, jak np. strefa rodzica mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają ustanowienie, oraz weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług dostępnych na stronie www.